Inici de les obres per la restauració de la riera de Sant Miquel

rieraEl passat 24 de març es varen iniciar les obres per a la “Restauració Ambiental i creació d’itineraris naturalístics a la riera de Sant Miquel” cofinançat en un 50% per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2011) de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes tasques consisteixen prioritàriament en la recuperació del bosc de ribera de la riera de Sant Miquel i la riera de Teuleria al seu pas pel terme municipal de Banyeres del Penedès, per tal de potencial l’efecte de corredor ecològic, iniciant-se així els treballs d’eliminació de l’espècie invasora Arundo donax (canya comú) a la zona de la Font Gran mitjançant la seva desbrossada manual i posterior tractament amb glifosat al 36%. La superfície denudada serà revegetada amb espècies autòctones pròpies d’aquest ecosistema.

També es contempla l’execució de tres itineraris naturalístics a peu, paral·lels a la riera de Sant Miquel, i d’un itinerari naturalístic ciclista, aprofitant els camins existents, per tal de potenciar sòcio-

econòmicament el territori per on discorre creant una infraestructura oberta per al seu aprofitament públic.

Complementàries a aquestes actuacions es duran a terme: l’acondicionament del camí del Singla per a fer públic el seu accés; la millora de la zona d’esbarjo municipal enfront a les inundacions i la col·locació de part de la senyalització municipal per tal de connectar la riera amb el nucli urbà i les diferents urbanitzacions.