Inici de les obres per la restauració de la riera de Sant Miquel

Inici de les obres per la restauració de la riera de Sant Miquel

rieraEl passat 24 de març es varen iniciar les obres per a la “Restauració Ambiental i creació d’itineraris naturalístics a la riera de Sant Miquel” cofinançat en un 50% per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2011) de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes tasques consisteixen prioritàriament en la recuperació del bosc de ribera de la riera de Sant Miquel i la riera de Teuleria al seu pas pel terme municipal de Banyeres del Penedès, per tal de potencial l’efecte de corredor ecològic, iniciant-se així els treballs d’eliminació de l’espècie invasora Arundo donax (canya comú) a la zona de la Font Gran mitjançant la seva desbrossada manual i posterior tractament amb glifosat al 36%. La superfície denudada serà revegetada amb espècies autòctones pròpies d’aquest ecosistema.

També es contempla l’execució de tres itineraris naturalístics a peu, paral·lels a la riera de Sant Miquel, i d’un itinerari naturalístic ciclista, aprofitant els camins existents, per tal de potenciar sòcio-

econòmicament el territori per on discorre creant una infraestructura oberta per al seu aprofitament públic.

Complementàries a aquestes actuacions es duran a terme: l’acondicionament del camí del Singla per a fer públic el seu accés; la millora de la zona d’esbarjo municipal enfront a les inundacions i la col·locació de part de la senyalització municipal per tal de connectar la riera amb el nucli urbà i les diferents urbanitzacions.

X