Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 15.736,02 € per actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia, convocatòria 2013. La subvenció ha estat destinada a:

– Adquisició i instal·lació d’una bomba submergible al Pou dels Boscos.
– Posada en marxa de reductors de fluxe per l’enllumenat i instal·lació d’analitzadors de xarxa.
– Instal·lació de fotocèl·lules.
– Adquisició i instal·lació de tecnologies per la calefacció  o climatització de diferents equipaments municipals.