Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les següents subvencions per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua del consum humà per a l’any 2015:

2.365,49 € per al manteniment i controls de la qualitat de l’aigua (analítiques i cloració) i 4.724,00 € per a inversions, adquisició d’aparells i neteja i manteniment dels dipòsits d’aigua.

X