Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de neteja viària i subministraments elèctrics al municipi (PAM 2013/2016)

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de neteja viària i subministraments elèctrics al municipi (PAM 2013/2016)

La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 311.889,43 euros corresponent al programa de despesa corrent del PAM 2013-2016.

Les actuacions que es subvencionen són la neteja viària del municipi i despeses de subministraments d’energia elèctrica.

Aquesta subvenció es distribueix proporcionalment a cada anualitat, corresponent la quantitat de 77.972,36 euros cada any.

X