Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dos subvencions per import de 2.725,97 euros per a peridomèstics i 556,32 euros per a la gestió de plagues, actuacions realitzades durant l’any 2017.