Calendari fiscal
Concepte Període Període cobrament
600 – Impost vehicles tracció mecànica 1 29/03/2018 – 31/05/2018
560 – Taxa d’escombraries 1 29/03/2018 – 31/05/2018
500 – IBI urbà 1 27/04/2018 – 29/06/2018
501 – IBI rústica 1 27/04/2018 – 29/06/2018
503 – IBI característiques especials 1 29/06/2018 – 31/08/2018
733 – Ocupació de domini públic 1 29/06/2018 – 31/08/2018
840 – Conservació cementiri 1 29/06/2018 – 31/08/2018
010 – IAE 1 27/07/2018 – 28/09/2018
560 – Taxa d’escombraries 2 27/07/2018 – 28/09/2018
500 – IBI urbà 2 31/08/2018 – 31/10/2018
Concepte Període consum Període cobrament
800 – Subministrament aigua 01/01/2018 – 31/03/2018 27/04/2018 – 29/06/2018
800 – Subministrament aigua 01/04/2018 – 30/06/2018 27/07/2018 – 28/09/2018
800 – Subministrament aigua 01/07/2018 – 30/09/2018 31/10/2018 – 31/12/2018
800 – Subministrament aigua 01/10/2018 – 31/12/2018 29/01/2019 – 29/03/2019
X