Calendari fiscal

Concepte Període Període cobrament
600 – Impost vehicles tracció mecànica 1 29/03/2019 – 29/05/2019
560 – Taxa d’escombraries 1 29/03/2019 – 29/05/2019
500 – IBI urbà 1 26/04/2019 – 28/06/2019
501 – IBI rústica 1 26/04/2019 – 28/06/2019
503 – IBI característiques especials 1 28/06/2019 – 30/08/2019
733 – Ocupació de domini públic 1 28/06/2019 – 30/08/2019
840 – Conservació cementiri 1 28/06/2019 – 30/08/2019
010 – IAE 1 30/07/2019 – 30/09/2019
560 – Taxa d’escombraries 2 30/07/2019 – 30/09/2019
500 – IBI urbà 2 30/08/2019 – 30/10/2019

 

Concepte Període consum Període cobrament
800 – Subministrament aigua 01/01/2019 – 31/03/2019 26/04/2019 – 28/06/2019
800 – Subministrament aigua 01/04/2019 – 30/06/2019 30/07/2019 – 30/09/2019
800 – Subministrament aigua 01/07/2019 – 30/09/2019 30/10/2019 – 30/12/2019
800 – Subministrament aigua 01/10/2019 – 31/12/2019 29/01/2020 – 30/03/2020