Queixes i suggeriments

Si voleu fer algun comentari, suggeriment o petició a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès podeu adreçar-vos-hi omplint el següent formulari o adreçant-vos a les dependències municipals.

Plaça de l’Ajuntament, 6 (43711 Banyeres del Penedès)
Telèfon: 977 67 13 50
Fax: 977 67 12 28

Nom i cognoms

Correu electrònic

Tipus de consulta

Tema

Missatge

Aquest enviament no conté els requísits per iniciar una petició a l’empara de la Llei de Procediment Administratiu Comú 30/92, i per tant l’Ajuntament no té l’obligació de resoldre.

X