Retribucions de càrrecs electes
Regidors amb dedicació parcial Retribució
Alcalde (40% de jornada) 14.326,06€ en 14 pagues
18% de jornada 7.182€ en 14 pagues
Regidors sense dedicació parcial Retribució
Sessió plenària 200,00€
Sessió Junta de Govern Local 140,00€
Comissió especial de comptes 200,00€
Sessió Consell Rector Fundació Josep Cañas 30,00€
X