Aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic PPU-7 (Sector S-3) “El Castell”, C/08/073

[column size=”1-2″ last=”1″ style=”0″]Àmbit de suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques

[divider top=”0″]

* Data de publicació per mitjans telemàtics: 10/02/2012.