Aprovació inicial Pla Parcial Urbanístic PPU-7 "Carretera del Vendrell" promogut per Esteve Química - Ajuntament de Banyeres del Penedès
Aprovació inicial Pla Parcial Urbanístic PPU-7 “Carretera del Vendrell” promogut per Esteve Química
X