Sala de premsa

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la neteja viària i subministrament elèctric del municipi

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per import de 311.889,43 euros en el marc del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, programa de despeses corrents. Les actuacions que se subvencionen són la neteja viària del municipi i subministraments d’energia elèctrica.

La formulació i convocatòria d’aquest pla s’ha aprovat conjuntament amb el PUOSC 2013-2016, al que s’han incorporat com a programa específic. La subvenció es distribuirà proporcionalment per a cada anualitat, corresponent la quantitat de 77.972,36 euros a cada any

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 15.736,02 € per actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia, convocatòria 2013. La subvenció ha estat destinada a:

– Adquisició i instal·lació d’una bomba submergible al Pou dels Boscos.
– Posada en marxa de reductors de fluxe per l’enllumenat i instal·lació d’analitzadors de xarxa.
– Instal·lació de fotocèl·lules.
– Adquisició i instal·lació de tecnologies per la calefacció  o climatització de diferents equipaments municipals.