Convocatòria concurs oposició per la funcionarització de la plaça de personal laboral adscrita a l’àrea d’intervenció
X