Escola Bressol Marta Mata

L’Escola Bressol “Marta Mata” és una escola gestionada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i pertany a la xarxa de llars d’infants de titularitat pública, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola té una capacitat màxima de tres classes que distribuïdes per les tres franges d’edat, dona cabuda a 41 infants. S’imparteix el primer cicle d’Educació Infantil que engloba els infants de 0-3 anys.

Està ubicada dins la zona escolar del poble, justament davant del CEIP Mare de Déu del Priorat. La podem trobar a l’inici d’una de les zones residencials del poble, envoltada de cases unifamiliars i molt a prop d’un parc i una muntanyeta plena de pins.

[accordions type=”toggle” handle=”arrows” space=”no” icon_color=”#” icon_current_color=”#”]

[accordion title=”Trets d’identitat” icon=”” state=”close”]

 • Escola plural, oberta, democràtica, flexible i laica, que ofereix una participació activa a les famílies, per tal de contribuir al desenvolupament integral de l’infant.
 • La llengua catalana, serà la llengua d’aprenentatge i de comunicació, tant amb les famílies com a l’escola bressol. Fomentant d’aquesta manera l’expressió oral en tots els moments per assegurar una millor comprensió.
 • Practiquem la coeducació, igualtat de continguts, objectius, materials i joguines, potenciadora de valors, sense discriminar cap activitat educativa per raó de sexe.
 • Atenció a la diversitat respectant els ritmes evolutius dels infants i d’aprenentatge. La integració i normalització dels infants amb possibles necessitats educatives especials greus o permanents, es farà conjuntament amb el suport del CDIAP (El Vendrell), l’EAP (Baix Penedès), la família i la mestra tutora del grup-classe.

[/accordion]

[accordion title=”Concepte d’infant” icon=”” state=”close”]Entenem l’infant com una persona competent en tots els sentits: capaç de pensar, d’observar, de participar, de decidir, de rebutjar i fer propostes, d’establir vincles afectius i relacions diverses per arribar a ser autònom.

El considerem protagonista de la nostra intervenció educativa. Per això, la nostra tasca parteix del respecte, dels valors, del moment del seu desenvolupament, de l’observació, de la mirada, de l’escolta… La nostra intenció és interferir el mínim en les seves actuacions, però facilitant els materials i espais necessaris per al desenvolupament de l’infant, perquè per ell mateix pugui expressar amb la màxima llibertat el seu pensament i a través del joc anar avançant en el seu creixement.

[/accordion]

[accordion title=”Valors pedagògics” icon=”” state=”close”]Els nostres valors pedagògics es basen en els següents principis:

 • Tenim en compte els diferents ritmes de desenvolupament de cada infant.
 • Adeqüem l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges.
 • Seleccionem i organitzem de manera adequada els continguts que els infants han de conèixer.
 • Potenciem que l’activitat diària discorri en les millors condicions possible perquè cada infant i el grup en conjunt s’esforci per actuar amb autonomia.
 • Establim els mitjans necessaris perquè cada infant es senti atès, orientat i valorat.

La nostra finalitat és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

[/accordion]

[accordion title=”Metodologia” icon=”” state=”close”]Partim d’una metodologia activa, la qual afavoreix al desenvolupament de les capacitats de l’infant, la importància dels aspectes afectius, l’adequada organització de l’ambient i la multiculturalitat. Les activitats de la vida quotidiana formen l’eix central de l’ambient educatiu dins l’escola i els infants ho comparteixen a partir del joc i l’experimentació. Nosaltres facilitem les activitats dels infants a partir d’una actitud de confiança i suport.

El tarannà de l’escola parteix de diferents espais, els quals estan proposats i plantejats amb una gran intencionalitat educativa. A partir d’aquests espais, observem i escoltem el treball individual i grupal, podent valorar els diferents processos naturals i espontanis en els infants, respectant el ritme evolutiu de cadascú.

El nostre principal objectiu és facilitar que cada infant aprengui a desenvolupar-se d’acord amb les seves característiques personals, promovent les seves habilitats de relació, exploració i joc.

El paper de l’educador és estar present en tot moment i acompanyar-lo, fer que es senti segur, mostrar-li que estem a prop seu, que l’estimem, que l’ajudem, que vetllem per la seva seguretat, que creem situacions i facilitem materials enriquidors per estimular i nodrir el seu creixement. Això ho aconseguim oferint un entorn on s’afavoreixi la descoberta, la creativitat, la interacció i la concentració.

[/accordion]

[accordion title=”Treball per projectes” icon=”” state=”close”]

Treballar per projectes, consisteix en treballar a partir dels interessos dels infants. Dins l’escola bressol, dur a terme aquesta metodologia suposa plantejar-nos molt bé 3 components que formen part del treball per projectes.
Aquests components són:

– Visió de l’infant
– Paper de l’educador/a
– Organització de l’espai i materials

VISIÓ DE L’INFANT. Per nosaltres l’infant és un ésser competent, amb curiositat, amb iniciativa, que precisa del moviment per desenvolupar-se i amb capacitat d’aprendre a partir de la manipulació, l’experimentació i les relacions amb els altres. Per tot això, deixem que cadascú sigui el protagonista del seu aprenentatge.

PAPER DE L’EDUCADOR/A. Nosaltres intentem canalitzar les diferents situacions d’inquietud, curiositat, satisfacció… que anem observant dels infants i junt amb una actitud de confiança envers a ells, elaborem el projecte. Aquesta confiança respecte a les seves inquietuds, curiositats… els retorna una imatge positiva d’ells mateixos, els encoratja a seguir sent actius i afavoreix la seva autonomia. Aquestes situacions poden sorgir mentre juguen dins els espais de la classe, converses que poden tenir mentre esmorzen o en el moment de “recolliment” abans de marxar cap a casa, quan un infant porta repetides vegades una mateixa joguina de casa… Hem de saber reinterpretar-les i ser prou hàbils en “estirar el fil” per poder trobar l’extraordinari en allò que és quotidià.

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI, MATERIALS I TEMPS. Quan hem concretat el tema del projecte, comencem a preparar l’espai (ubicar-lo en una part de l’escola: classe, sala polivalent, pati…) i el material (objectes quotidians o de l’entorn), de manera que l’activitat o joc tingui com a fil conductor la proposta extreta de l’infant. La durada d’un projecte dependrà de l’interès que mostrin els infants. N’hi haurà que duraran un matí, com n’hi haurà d’altres que podran durar setmanes o mesos.

[/accordion]

[/accordions]

[accordions type=”toggle” handle=”arrows” space=”no” icon_color=”#” icon_current_color=”#”]

[accordion title=”Equip educatiu” icon=”” state=”close”]Aquest òrgan engloba a totes les educadores de l’escola bressol que s’encarreguen d’atendre als infants i de planificar les diferents propostes educatives tenint en compte els seus interessos. Un altre component d’aquest equip educatiu és la Directora del centre, que és la responsable de l’escola bressol i té com a missió fonamental la gestió, organització i planificació del centre i la seva finalitat bàsica és afavorir el desenvolupament integral de cada infant.

El nostre Equip està format per persones amb un ampli bagatge dins el món educatiu, la qual cosa ens permet crear un bon vincle de treball basat en una relació cordial, el respecte i la confiança.

[/accordion]

[accordion title=”Grups d’edat” icon=”” state=”close”]Els infants estan distribuïts per edats, cada classe disposa del seu propi espai i d’una tutora.

L’escola compta amb una educadora de reforç durant la jornada del matí i una educadora de suport al migdia que fa el servei de menjador.

Classe de “Cargols” de 0-1 any: 8 infants.

Classe de “Tortugues” de 1 a 2 anys: 13 infants.

Classe de “Guineus” de 2 a 3 anys: 20 infants.

[/accordion]

[accordion title=”Espais” icon=”” state=”close”]Partim que tot l’espai físic de l’escola té un caire educatiu. Això ens permet crear ambients on es fomenten les relacions personals, de tal manera que tothom trobi el seu lloc: infants, pares i mestres.

L’ambient i l’organització de l’espai deixen veure els valors educatius que es viuen a l’escola bressol. Espai i temps s’uneixen i orienten a l’infant en les seqüències d’activitats, les quals són l’eix de la vida de la nostra escola.

A l’escola, a més de les tres classes, tenim una sala polivalent que l’utilitzem com espai de descoberta i d’experimentació. Aquesta també s’utilitza com a menjador als migdies.

Al pati tenim dos espais, un petit pels nadons i un gran per les altres dues classes que compta amb una zona destinada a l’hort.

Sala polivalent
Pati
Hort

[/accordion]

[accordion title=”Horaris” icon=”” state=”close”]

Matí
Servei de permanències de matí: de 8h a 9h.
Entrada: de 9h a 9:30h.
Sortida: de 12:30h a 13h.

Tarda
Servei de permanències de migdia: de 13h a 14h.
Servei de menjador: de 12:30h a 15h.
Entrada: de 15h a 15:30h.
Sortida: de 17h a 17:15h.

[/accordion]

[accordion title=”Preus” icon=”” state=”close”]

[/accordion]

[accordion title=”Calendari” icon=”” state=”close”]

 • El període d’obertura de l’Escola Bressol Municipal Marta Mata de Banyeres del Penedès, és d’11 mesos, de setembre a juliol, tots dos inclosos.
 • El curs s’inicia amb un període pre-lectiu, que comença la primera setmana de setembre amb la realització d’una reunió informativa sobre el curs amb les famílies, es preparen les classes, es rep i ubica el material dels infants que les famílies ens porten i es fan les entrevistes individuals.
 • El curs escolar comença després del període pre-lectiu, es a dir, cap a la segona setmana de setembre i s’acaba al juny quan ho marca el calendari escolar.
 • El període d’adaptació comença la primera setmana del curs i es fa progressivament, augmentant de mica en mica l’estada a l’escola, depenent sempre de les necessitats de l’infant. Els infants que ja venen altres anys, podran realitzar des del primer dia l’horari que marca l’escola.
 • L’Estiu a “l’Escola Bressol” aquest període comença desprès d’acabar el calendari escolar i l’horari pels infants és de 9h a 13h amb servei de permanència al matí de 8h a 9h i el servei de menjador de 12:30h. a 15h.

[/accordion]

[/accordions]

[accordions type=”toggle” handle=”arrows” space=”no” icon_color=”#” icon_current_color=”#”]

[accordion title=”Relació amb les famílies” icon=”” state=”close”]Des de l’escola bressol ens agrada promoure una bona relació amb les famílies basada en la comunicació. Per poder-ho aconseguir ens basem en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.

Ens agrada que es sentin partícips de l’estada dels seus fills a l’escola bressol, ja que això permet una continuïtat entre les coses que descobreixen a l’escola bressol i el que passa fora (a casa, al carrer …).

Per altra banda, organitzem diferents trobades amb les famílies que considerem importants, com són la reunió informativa d’inici de curs, en la qual es fa la presentació de l’escola; l’entrevista individual, en la que s’intercanvia informació sobre l’infant; la trobada d’adaptació, en la que les famílies expressen les seves vivències i les diferents festes que realitzem a l’escola tots junts, com són: El Nadal, El Carnaval, Sant Jordi i la Festa de Fi de Curs.

Festa de Nadal
Carnaval

[/accordion]

[accordion title=”Consell escolar” icon=”” state=”close”]És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació infantil de primer cicle. Aquest Consell està format per la directora de l’Escola Bressol, una representant de l’Ajuntament del municipi, una representant del personal educador, una representant de les famílies i una representant del personal d’administració i serveis.

Les competències i funcions són les mateixes que la normativa vigent assigna als consells dels centres escolars públics. El fet que prengui la rellevància que li pertoca, és pel fet que l’Escola Bressol creu que és necessari tenir un àmbit de relació establert on hi participen tots els grups que el formen.

[/accordion]

[accordion title=”Carta de compromís” icon=”” state=”close”][button color=”red” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”center” link=”http://www.banyeresdelpenedes.cat/wp-content/uploads/2017/03/cartacompromis.pdf” target=”_blank” radius=”0″ outer_border_color=”#” icon=”fa-icon-file-pdf-o” icon_color=”#”]Descarregar[/button]

[/accordion]

[/accordions]

[accordions type=”toggle” handle=”arrows” space=”no” icon_color=”#” icon_current_color=”#”]

[accordion title=”Menjador” icon=”” state=”close”]En el període de 0-3 anys tenim present que l’alimentació dels infants va evolucionant al llarg de l’estada a l’escola bressol, segons les necessitats nutritives i les habilitats personals.

Tot i que és una necessitat bàsica, és també un gran moment educatiu on treballem hàbits d’alimentació i una actitud positiva davant el menjar.

En els moments dels àpats creem un clima tranquil i relaxat per gaudir del que mengem, vetllem perquè sigui una activitat de plaer i que estimuli el desenvolupament de l’infant promovent les relacions afectives i els comportaments propis de la nostra societat.

Oferim un horari de menjador de 12:30h a 15h. El cost del menú és de 6,30€ diari i el preu no varia si es queden un dia o si es queden tots els dies del mes.

[/accordion]

[accordion title=”Permanències” icon=”” state=”close”]

A l’Escola Bressol disposem de servei de permanències en dues franges horàries diferents:

Permanència matí
Aquesta permanència funciona de 8h a 9h del matí. Aquesta hora està dividida en quatre franges horàries (de quarts d’hora), és a dir, cada quart d’hora val 0,50€ i es pagarà només els quarts d’hora que facin servir, que pot ser des de 0,50€ fins a 2€.

Permanència migdia
Aquesta permanència funciona des de les 13h fins les 14h de la mateixa manera que de 8h a 9h en quatre franges horàries.

[/accordion]

[accordion title=”L’estiu a l’Escola Bressol” icon=”” state=”close”]Aquest període comença després d’acabar el calendari escolar i continua fins al juliol.

L’horari pels infants és de 9h a 13h amb servei de permanència al matí de 8h a 9h i el servei de menjador de 12:30h. a 15h.

[/accordion]

[/accordions]

Escola Bressol Municipal “Marta Mata”

Av. Marta Mata i c/ Penedès
43711 Banyeres del Penedès
Tarragona
Telèfon: 977 67 09 95
Correu electrònic: escolabressol@banyeres.altanet.org