Treball i ocupació
Inscriu-te a la nostra borsa de treball omplint el formulari següent.
Això et permetrà:
- Gestionar el teu perfil professional.
- Informar-te directament sobre els cursos de formació, ofertes informatives i sobre tot allò relatiu a aquesta regidoria.

Nom i cognoms

Edat

Correu electrònic

Desocupat

Curriculum vitae

Autoritzo a rebre informació via correu electrònic.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es compromet a no cedir-les a d’altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari/ària excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals, a través d'una instància.
Com a titular de les dades, de conformitat amb el previst a l’art. 11.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, autoritzo a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a comunicar les dades personals indicades al servei web de la Regidoria de Treball i Ocupació de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès amb la finalitat de poder trametre informació sobre formació, ocupació, empresa i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès.
1. Ajuda en la cerca activa d'ocupació
La constància és la clau durant la cerca activa d'ocupació però requereix també per fer més efectiva aquesta cerca tècniques, criteris i en definitiva respectar una metodologia adequada. Durant la desocupació, el treball és precisament buscar ocupació i a més ha de fer-se de forma activa.
Actualment la cerca d'ocupació es realitza a través de la xarxa, existint nombrosos portals d'ocupació que a més ajuden i orienten a l'usuari en aquest trajecte.

Enllaços d'interès:
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/ciutadans/orientacioTrobarFeina/queVullFer.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/ayudamos_buscar_empleo.html

2. Curriculum
Ha d'explicar el més important i rellevant.
La seva eficàcia radica en el seu contingut i en la seva presentació.
El seu objectiu és aconseguir una entrevista personal o telefònica amb el seleccionador.
Els seleccionadors miren els currículums una mitjana de 20 segons abans de decidir si el candidat continua avanci en el procés o no, per la qual cosa el CV ha de ser fàcil de llegir i agradable visualment. Pensa en el fullet publicitari.

Enllaços d'interès:

Oficina de Treball de la Generalitat
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/ciutadans/orientacioTrobarFeina/curriculum.html

Ajuntament de Calafell
http://treball.calafell.cat/ocupacio/orientacio-laboral

Models de currículum

a. Cronològic
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/documents_utils/ccronologic_jovecat.pdf

b. Temàtic
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/documents_utils/model_cv_tematic_jovecat.pdf

3. Carta de presentació

Models

a. Model de carta de presentació en resposta a anunci

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/documents_utils/carta_presentacio_resposta_a_un_anunci_jovecat.pdf

b. Model de carta de presentació per autocandidatura

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/treball/oficina_jove_de_treball/documents_utils/carta_presentacio_autocandidatura_jovecat.pdf

4. Entrevista

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/ciutadans/orientacioTrobarFeina/entrevista.html
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/cercar_feina/entrevista_personal_i_proves_de_seleccio/[/su_tab] 1. Cercador d'ocupació

Enllaços d'interès:

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.infojobs.net/
http://www.infoempleo.com/
http://www.leina.org/
http://treball.calafell.cat/ocupacio/borsa-treball-candidats/ofertes-de-treball

Compromès amb la problemàtica actual en el marc de relacions de treball, aquest ajuntament prestarà assessorament laboral a les persones del municipi que ho sol·licitin.

La persona interessada haurà de sol·licitar-ho directament en les oficines municipals.

Enllaços d'interès:

http://www.ccoo.cat/
http://www.ccoo.es/
http://www.ugt.cat/
http://www.ugt.es/default.aspx
http://www.empleo.gob.es/es/sec_leyes/trabajo/index.htm
http://ocupacio.vilafranca.cat
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

Cursos o formació ocupacional impartida o subvencionada per l'Ajuntament:

- Curs de carretoners (novembre 2015): 9 participants.
- Curs de carretoners (juny 2016): 12 participants.
- Curs de manipulació d'aliments (juliol 2016): 13 participants.
- Curs de PRL en construcció (juliol 2016): 1 participant.

Comunicat de la regidoria
X