Etiqueta: Subvenció

Subvencions excepcionals 2016 de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 7.903,49euros corresponent al programa de Subvencions Excepcionals 2016.

L’actuació que es subvenciona, en un 70,00%, és la següent: Adequació, subministrament i muntatge de dos quadres de control de bombes de dos pous d’aigua de consum humà.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dos subvencions per import de 2.725,97 euros per a peridomèstics i 556,32 euros per a la gestió de plagues, actuacions realitzades durant l’any 2017.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les següents subvencions per a l’any 2017:

  • 2.168,10 euros per a la gestió i funcionament del Centre Cívic Ernest Lluch.
  • 4.485,50 euros per a millores i adquisició d’equipaments pel Centre Cívic Ernest Lluch.