Etiqueta: Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les següents subvencions per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua del consum humà per a l’any 2015:

2.365,49 € per al manteniment i controls de la qualitat de l’aigua (analítiques i cloració) i 4.724,00 € per a inversions, adquisició d’aparells i neteja i manteniment dels dipòsits d’aigua.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la neteja viària i subministrament elèctric del municipi

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per import de 311.889,43 euros en el marc del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, programa de despeses corrents. Les actuacions que se subvencionen són la neteja viària del municipi i subministraments d’energia elèctrica.

La formulació i convocatòria d’aquest pla s’ha aprovat conjuntament amb el PUOSC 2013-2016, al que s’han incorporat com a programa específic. La subvenció es distribuirà proporcionalment per a cada anualitat, corresponent la quantitat de 77.972,36 euros a cada any