Toni Vives Martí

Toni Vives Martí

BNY

Nascut a Barcelona el 1976.

Dirigeix l’àrea de Benestar social i Família, Ensenyament i Esports.

Tècnic en electromecànica, és també tècnic esportiu de la Real Federación Española de Taekwondo.

És alcalde de barri al Priorat de Banyeres des del 2019 fins l’actualitat.

Retribució anual bruta: 11.064’87 €