Peticions d’informació pública

En aquest espai s’informa periòdicament de les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d’accés a informació pública.