Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari interí per a concurs d’oposició d’un/a administratiu/va