Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: admin

Alumnes de 3r de primària del col·legi públic participen en una plantació d’arbres

El passat divendres 26 de març, els alumnes de 3r de primària del col·legi públic Mare de Déu del Priorat van participar en una plantació d’arbres que l’empresa Ferrovial, encarregada de la jardineria al municipi, ha donat.

Durant l’activitat es van plantar ametllers, oliveres, garrofers i roures de fulla petita, espècies autòctones i resistents al clima mediterrani.

També es van comprar cinc caixes-niu per mallerengas, uns ocells insectívors que ajuden a controlar les poblacions d’insectes com mosquits, orugues del pi i demés. A més, també es van adquirir cinc caixes-niu per a ratpenats, també insectívors.

En aquesta activitat s’hi han involucrat de manera directa les regidories d’Educació i Medi ambient.

Subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-19 (any 2020)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les següents subvencions per fer front a l’impacte dels efectes de la COVID19 en les activitats culturals, esportives i educatives en el nostre municipi:

  • Activitats culturals: 9.506,49 euros
  • Activitats esportives: 467,53 euros
  • Activitats educatives: 2.025,98 euros

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans (convocatòria 2020)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 946,96 euros per la realització d’actuacions destinades a la reducció del mosquit tigre i mosca negra, i una subvenció de 2.610,55 euros per la realització d’actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga en zones urbanes, actuacions realitzades durant l’any 2020.