Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Avisos

La piscina d’estiu de Banyeres del Penedès obre aquest divendres 26 de juny

La piscina d’estiu de Banyeres del Penedès obrirà la seva temporada aquest divendres 26 de juny. L’horari serà d’11 a 20 hores del 26 de juny al 21 d’agost i d’11 a 19.30 hores del 22 d’agost a l’11 de setembre.

Enguany i a causa de la fase de nova normalitat o de represa, l’obertura del servei es realitza amb l’aplicació de mesures de seguretat i salut per als usuaris/es, com la limitació de l’aforament i l’accés que s’haurà de realitzar mitjançant cita prèvia. Amb l’objectiu que el màxim d’usuaris/es puguin gaudir de la piscina d’estiu i a la vegada, complir amb les mesures de prevenció per la Covid19, s’han establert 2 franges horàries de 4 hores. Per reservar prèviament l’entrada a la piscina i escollir la franja horària, els usuaris/es ho podran fer de manera telefònica 48 hores abans del dia desitjat i/o fins a les 19.30 hores del dia anterior o de forma presencial a les instal·lacions. En cas que no estigui complet l’aforament, també es podria accedir a les instal·lacions fins a completar-ho.

Llegir més

La Flama del Canigó arriba a Banyeres del Penedès

  • Enguany i davant les mesures de seguretat, s’ha optat per fer-ho de manera diferent.

Com és tradició a Banyeres del Penedès, la Flama del Canigó va arribar ahir a Banyeres del Penedès procedent de Santa Oliva.

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’han tingut sempre com a prioritat les mesures de seguretat i per això, es va decidir que no es podia fer de forma multitudinària com és habitual. Perquè el municipi no es quedés sense aquesta tradició, es va parlar amb les diferents entitats i aquest any en comptes de ballar tots junts a la plaça, es va optar per fer-ho només amb una representació de cada entitat, concretament van ser el Ball de Diables de Banyeres del Penedès, els Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch, els Bastoners Banyerencs, el Drac de Banyeres del Penedès, l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès i els Gegants de Banyeres del Penedès i es va enregistrar l’esdeveniment.

El vídeo es va penjar ahir a les vuit de la tarda a totes les xarxes socials de l’Ajuntament, moment en què també la Flama del Canigó era penjada al balcó del consistori. La “celebració” va finalitzar a les nou de la nit amb l’encesa de la foguera.
L’alcalde de Banyeres Amadeu Benach ha explicat que “enguany i a causa de la situació d’excepcionalitat que estem vivint, hem volgut seguir apostant per fer partícips a tots els banyerencs i banyerenques de les nostres tradicions, i vam trobar molt encertat fer-ho d’aquesta manera sense renunciar-hi a elles. Les nostres entitats són el pilar més fonamental del nostre municipi”.

Aquí podeu veure el vídeo de la Flama del Canigó 2020 de Banyeres del Penedès.

 

L’Ajuntament de Banyeres col·labora en la compra de tauletes i routers per als alumnes de la nostra escola

L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha col·laborat amb l’Escola Pública Mare de Déu del Priorat en la compra i distribució de tauletes i routers sense fils per cedir als alumnes que no disposaven d’aquestes eines i així aquests puguin finalitzar el curs de forma telemàtica.

Aquest repartiment es va fer fa unes setmanes conjuntament amb els ordinadors facilitats pel Departament d’Ensenyament, el qual només garantia aquests dispositius als alumnes que cursaven final d’etapa. Els pares/mares dels alumnes han signat un acord de cessió d’aquest material i hauran de retornar-lo quan finalitzi el curs escolar.

Amb la cessió d’aquests mitjans electrònics s’ha garantit la igualtat de tots els alumnes i en especial dels col·lectius més vulnerables, els quals sense aquests mitjans no podien tenir una continuïtat en les tasques d’aprenentatge per manca de dispositius electrònics i/o bé per manca de connectivitat a internet.

Remarcar que aquesta ajuda és independent de la subvenció que rep anualment l’AMPA de la nostra escola, que enguany és de 17.000 euros.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès destina 87.000 euros a ajudes per pal·liar la crisi de la Covid19

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès destinarà 87.000 euros a diverses ajudes per tal de pal·liar els efectes de la crisi de la Covid19, i així estar al costat de les unitats familiars o de convivència i ajudar a reactivar el teixit comercial i l’activitat del municipi. Aquestes línies d’ajudes van ser aprovades per unanimitat al ple extraordinari que es va celebrar el passat dijous dia 11 de juny.

Aquí us destaquem els punts més rellevants de les línies d’ajudes o de les modificacions de les ordenances aprovades.

1-MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal pel termini d’un any des de l’entrada en vigor de la present modificació. L’ordenança reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.

És a dir, aquest any 2020 es pagarà la part proporcional des del mes de gener fins a l’entrada en vigor de l’ordenança (mig any aproximadament) i l’any 2021 es pagarà la part proporcional des que finalitza la suspensió fins finals d’any (aproximadament mig any més).

2-APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PERSONES I UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament de subvencions a persones i unitats familiars o de convivència del municipi de Banyeres del Penedès que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual i dels subministraments bàsics.

La quantia de la subvenció anirà en funció dels membres de la unitat familiar o de convivència empadronats al municipi, sempre que compleixin amb els requisits fixats a les bases. Aquesta quantia oscil·larà entre 200-450 euros.

L’import total que es destinarà a aquesta línia d’ajuts serà de 50.000 euros. En el cas que no existeixi suficient crèdit pressupostari per fer front a totes les sol·licituds, els fons es repartiran de forma proporcional mitjançant prorrateig del crèdit disponible.

3-APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES UBICADES AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament de subvencions destinades a persones treballadores autònomes i microempreses ubicades al municipi, amb la finalitat d’ajudar al manteniment de l’activitat productiva, comercial, industrial o de serveis del municipi de Banyeres del Penedès, que s’ha vist alterada a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones treballadores autònomes i microempreses que tinguin l’activitat productiva, comercial, industrial o de serveis i el centre de treball ubicat al municipi de Banyeres del Penedès, sempre que compleixin amb tots els requisits establerts en aquestes bases.

Per determinar la quantia d’aquests ajuts, es diferència entre les persones treballadores autònomes o microempreses que hagin estat obligades a suspendre l’activitat econòmica o les que hagin registrat una reducció en la facturació del segon trimestre de 2020 en comparació amb la del segon trimestre de 2019 mínim d’un 25 % a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. En cada un d’aquests casos, la quantia es fixa en funció si tenen o no treballadors contractats i si tenen o no establiment al municipi. Aquesta quantia oscil·larà entre 200 – 750 euros.

L’import total que es destinarà a aquesta línia d’ajuts serà de 30.000 euros. En el cas que no existeixi suficient crèdit pressupostari per fer front a totes les sol·licituds, els fons es repartiran de forma proporcional mitjançant prorrateig del crèdit disponible.

4-LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació dels ajuts socials. Aquesta ordenança va ser aprovada l’any 2016, i en aquest ple es va proposar la seva modificació per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals.

Se segueixen mantenint els ajuts econòmics amb el límit de 300 euros anuals per atendre necessitats bàsiques com poden ser l’atenció als menors en risc, l’allotjament, els subministraments bàsics, l’alimentació o les despeses d’atenció sanitària. També es mantenen els ajuts en espècie com és el banc d’aliments.

Com a novetat s’introdueixen a l’ordenança les targetes moneder, la finalitat de les quals és, principalment, la compra de productes frescos com carn, peix, fruita, verdura, ous, etc. per tal de garantir a les famílies una alimentació equilibrada i sana. Aquestes targetes es carregaran amb un valor monetari de 50 o 70 euros, amb el límit de 840 euros anuals.

L’import del pressupost per aquesta partida és de 7.000 euros els quals s’augmentaran en 9.000 euros més, a través de la distribució del superàvit.

Comentar que totes les ajudes regulades en aquesta ordenança són valorades pels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès, donant prioritat a les unitats de convivència que tenen a càrrec menors, persones dependents o discapacitades.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès aprova el pressupost de l’any 2020 per un import total de 3.091.401 euros

  • Aquest contempla una despesa vinculada a la Covid-19 per un total de 122.250 euros

El passat dijous dia 11 de juny l’Ajuntament de Banyeres en sessió extraordinària va aprovar el pressupost per a l’any 2020 per un import total de 3.091.401,25 euros. El pressupost original que s’havia elaborat abans de la pandèmia i que estava previst portar-lo al ple el mes de març, com que no estava aprovat, es va procedir a modificar-lo a causa a les noves necessitats derivades de la crisi sanitària i conseqüentment econòmiques ocasionades per la Covid-19.

Es tracta d’un pressupost compromès amb l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, mantenint el deute a zero, tenint un ajuntament sanejat per poder fer front a situacions inesperades i en el que, malgrat que els ingressos han baixat, se segueix apostant, després de cinc anys, a no augmentar els impostos a la ciutadania.

En aquest pressupost s’ha prioritzat l’atenció a les persones i la qualitat de vida és per això que, les partides d’ajudes socials i a les persones s’han augmentat en un 60% envers l’últim pressupost representant un 10,23% del total i amb una despesa vinculada a la Covid-19 per un total de 122.250 Euros. Tot i això, es mantenen unes inversions que representen el 9,5% del total del pressupost.

El pressupost va ser aprovat amb els vots a favor del BNY (5), Banyereres en Comú Verds (1), l’abstenció de Junts x Banyeres (2) i els vots en contra del PSC (3).