Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Avisos

BAN informatiu ESTAT D’ALARMA

AMADEU BENACH I MIQUEL, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
INFORMO:

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.
L’Estat d’Alarma interromp els terminis per a la tramitació dels expedients administratius vigents. Durant la seva vigència, únicament es podran fer tràmits amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès mitjançant la Seu electrònica: https://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Amadeu Benach i Miquel Alcalde

Aquí podeu veure el BAN sencer Ban restriccions per coronavirus Covid-19 16 DE MARÇ 14.17 HORES

El consultori municipal de Banyeres del Penedès tanca i tota l’atenció queda centralitzada a l’Arboç

La Xarxa Sanitària Santa Tecla manifesta que, per motius organitzatius i per tal de preservar efectius humans, l’equip de coordinació dels CAP’s ha decidit que demà ja no obriran els consultoris locals.
Quedarà tota l’atenció centralitzada al CAP de l’Arboç.
Recordem que abans d’assistir al CAP de l’Arboç, SEMPRE s’ha de trucar o enviar un correu electrònic, per tal d’evitar còrrer risc de contagi.
Us recordem que el telèfon del CAP de l’Arboç és el 977.67.15.88 i el correu electrònic és consultaarboc@xarxatecla.cat