Sala de premsa

Subvenció PEXI 2017 de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès realitza l’obra de substitució de l’enllumenat públic de la urbanització Priorat de Banyeres per un import total de 85.211,27 euros, finançada parcialment per la Diputació de Tarragona per un import de 23.760,00 euros corresponent al programa de subvencions PEXI 2017: Programa específic d’obres per a  la millora de xarxes bàsiques municipals.

Subvencions excepcionals 2016 de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 7.903,49euros corresponent al programa de Subvencions Excepcionals 2016.

L’actuació que es subvenciona, en un 70,00%, és la següent: Adequació, subministrament i muntatge de dos quadres de control de bombes de dos pous d’aigua de consum humà.

Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2018

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha contractat un jove en pràctiques com auxiliar administratiu durant 6 mesos, del 29 d’octubre de 2018 al 28 d’abril de 2019, beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Aquesta contractació està subvencionada en 11.000 euros pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel FSE i pel Servicio Público de Empleo Estatal.