Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 5.055,60 euros per a manteniment de la xarxa d’aigua de consum humà (analítiques d’aigua, cloració i neteja i manteniment dels dipòsits de capçalera), actuacions realitzades durant l’any 2018.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbais i periurbans i recollida d’animals domèsties abandonats, convocatòria 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dos subvencions per import de 3.557,18 euros per a peridomèstics i 1.616,90 euros per a la gestió de plagues, actuacions realitzades durant l’any 2018.