Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

El nostre projecte

Trets d’identitat

  • Escola plural, oberta, democràtica, flexible i laica, que ofereix una participació activa a les famílies, per tal de contribuir al desenvolupament integral de l’infant.
  • La llengua catalana, serà la llengua d’aprenentatge i de comunicació, tant amb les famílies com a l’escola bressol. Fomentant d’aquesta manera l’expressió oral en tots els moments per assegurar una millor comprensió.
  • Practiquem la coeducació, igualtat de continguts, objectius, materials i joguines, potenciadora de valors, sense discriminar cap activitat educativa per raó de sexe.
  • Atenció a la diversitat respectant els ritmes evolutius dels infants i d’aprenentatge. La integració i normalització dels infants amb possibles necessitats educatives especials greus o permanents, es farà conjuntament amb el suport del CDIAP (El Vendrell), l’EAP (Baix Penedès), la família i la mestra tutora del grup-classe.

Concepte d’infant

Partim de la concepció de que l’infant és competent, capaç de pensar, de participar, de decidir, de rebutjar i fer propostes, d’establir vincles afectius i relacions diverses, amb dret a viure en un ambient agradable on se senti respectat, estimat i valorat. Aquesta mirada ens fa veure que ell és el protagonista de la nostra intervenció educativa. Per això, la nostra tasca parteix del respecte, dels valors, del seu moment evolutiu, de l’observació, de la mirada, de l’escolta…

La nostra intenció és interferir el mínim en les seves actuacions, però facilitant els materials i espais necessaris per al desenvolupament de l’infant, perquè per ell mateix pugui expressar amb la màxima llibertat el seu pensament i a través del joc anar avançant en el seu creixement.

Bases pedagògiques

Com a centre educatiu, ens basem en uns principis pedagògics que ens permeten guiar la nostra tasca educativa.

  • Tenim en compte els diferents ritmes de desenvolupament de cada infant.
  • Potenciem que l’activitat diària discorri en les millors condicions possibles perquè cada infant i el grup en conjunt puguin actuar cada vegada amb més autonomia.
  • Establim els mitjans necessaris perquè cada infant es senti atès, orientat i valorat.
  • Afavorim la col·laboració de les famílies per donar coherència a la nostra tasca educativa. L’escola complementa la família i no pretén substituir-la.

La nostra finalitat és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Metodologia

Partim d’una metodologia activa, la qual afavoreix al desenvolupament de les capacitats de l’infant, la importància dels aspectes afectius, l’adequada organització de l’ambient i la multiculturalitat. Les activitats de la vida quotidiana formen l’eix central de l’ambient educatiu dins l’escola i els infants ho comparteixen a partir del joc i l’experimentació. El tarannà de l’escola parteix de diferents espais, els quals estan proposats i plantejats amb una gran intencionalitat educativa. A partir d’aquests espais, observem i escoltem el treball individual i grupal, podent valorar els diferents processos naturals i espontanis en els infants, respectant el ritme evolutiu de cadascú.

El nostre principal objectiu és que cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats, d’acord amb les seves característiques personals, promovent les seves habilitats de relació, exploració i joc.

El paper de l’educador és estar present en tot moment i acompanyar-lo, fent que es senti segur, mostrar-li que estem a prop seu, que l’estimem, que l’ajudem i que vetllem per la seva seguretat.

Com ho fem?

Creant espais diversos i suggerents que donen resposta a les necessitats dels infants: espais de calma, de moviment , d’experimentació, de cura, de descans, de vida!

Amb una mirada de confiança, intentem fer possible que les nenes i els nens cerquin noves descobertes a partir de la seva curiositat, del propi interès, posant en marxa totes les seves habilitats i capacitats, ajustant-nos al seu ritme, donant temps.

ELS INFANTS S’ocupen d’ells mateixos, dels seus moviments i del medi que els envolta, varien la seva activitat segons el propi interès de cada moment. Dosifiquen els seus esforços, planifiquen allò que volen fer, observen, actuen, utilitzen el seu cos, aprenen a preveure el resultat de les seves accions, a sentir els límits de les seves possibilitats, a modificar el seu moviment en funció d’allò que volen, en definitiva APRENEN A APRENDRE.

Tenim clar que és una etapa molt vivencial on els sentits i les emocions són el mitjà que els fa créixer i aprendre. I confiem que ells són els protagonistes del seu aprenentatge. Nosaltres els hi donem els espais, els materials i el temps, ells decideixen i saben què és el que els hi interessa en cada moment. Cada infant és únic i diferent, per això afavorim el fet que puguin triar i fer al seu ritme.

EL JOC COM A MOTOR DEL DIA A DIA: L’infant mostra un impuls natural i una necessitat interna d’explorar i manipular físicament l’entorn. Aquesta interacció amb l’entorn la fa a partir del joc. És a través del joc que es va coneixent a si mateix, als altres i al món que l’envolta.

ELS MATERIALS: Oferim materials molt pensats, col·locats a l’abast dels infants i presentats de manera que siguin provocadors de joc. Busquem diferents tipus de materials com ara, materials inespecífics, naturals, no estructurats… Per afavorir la investigació de les seves característiques i obrir la porta a la imaginació i creativitat .