Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Com ens organitzem

Equip educatiu

Aquest òrgan engloba a totes les educadores de l’escola bressol que s’encarreguen d’atendre als infants i de planificar les diferents propostes educatives tenint en compte els seus interessos. Un altre component d’aquest equip educatiu és la Directora del centre, que és la responsable de l’escola bressol i té com a missió fonamental la gestió, organització i planificació del centre i la seva finalitat bàsica és afavorir el desenvolupament integral de cada infant.

El nostre Equip està format per persones amb un ampli bagatge dins el món educatiu, la qual cosa ens permet crear un bon vincle de treball basat en una relació cordial, el respecte i la confiança.

Grups d’edat

Els infants estan distribuïts per edats, cada classe disposa del seu propi espai i d’una tutora.

Classe de “Cargols” de 0-1 any (8 infants)

Classe de “Tortugues” de 1 a 2 anys (13 infants)

Classe de “Guineus” de 2 a 3 anys (20 infants)

Espais

Partim que tot l’espai físic de l’escola té un caire educatiu. Això ens permet crear ambients on es fomenten les relacions personals, de tal manera que tothom trobi el seu lloc: infants, pares i mestres.

L’ambient i l’organització de l’espai deixen veure els valors educatius que es viuen a l’escola bressol. Espai i temps s’uneixen i orienten a l’infant en les seqüències d’activitats, les quals són l’eix de la vida de la nostra escola.

A l’escola, a més de les tres classes, tenim una sala polivalent que l’utilitzem com espai de descoberta i d’experimentació. Aquesta també s’utilitza com a menjador als migdies.

Al pati tenim dos espais, un petit pels nadons i un gran per les altres dues classes que compta amb una zona destinada a l’hort.

Sala polivalent
Pati
Pati
Hort

Horaris

Matí
Servei de permanències de matí: de 8h a 9h.
Entrada: de 9h a 9:30h.
Sortida: 12:30h

Tarda
Servei de permanències de migdia: de 13h a 14h.
Servei de menjador: de 12:30h a 15h.
Entrada: de 15h a 15:30h.
Sortida: 16:30h.

Preus

Concepte Import
Servei de permanències matí
de 8h a 9h
Aquest servei es dividirà en
fraccions de quinze minuts, amb
un preu de 0.50€ cada fracció.
Horari de matí
de 9h a 12:30h
100€
Horari de matí – tarda
de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h
135€
Servei de permanències migdia
De 13h a 14h
Aquest servei es dividirà en
fraccions de quinze minuts, amb
un preu de 0.50€ cada fracció.
Quota de material 60€
Menjador fix
Menjador esporàdic
6,30€
7,00€

Calendari

  • El període d’obertura de l’Escola Bressol Municipal Marta Mata de Banyeres del Penedès, és d’11 mesos, de setembre a juliol, tots dos inclosos.
  • El curs s’inicia amb un període pre-lectiu, que comença la primera setmana de setembre amb la realització d’una reunió informativa sobre el curs amb les famílies, es preparen les classes, es rep i ubica el material dels infants que les famílies ens porten i es fan les entrevistes individuals.
  • El curs escolar comença després del període pre-lectiu, es a dir, cap a la segona setmana de setembre i s’acaba al juny quan ho marca el calendari escolar.
  • El període d’adaptació comença la primera setmana del curs i es fa progressivament, augmentant de mica en mica l’estada a l’escola, depenent sempre de les necessitats de l’infant. Els infants que ja venen altres anys, podran realitzar des del primer dia l’horari que marca l’escola.
  • L’Estiu a “l’Escola Bressol” aquest període comença desprès d’acabar el calendari escolar i l’horari pels infants és de 9h a 13h amb servei de permanència al matí de 8h a 9h i el servei de menjador de 12:30h. a 15h.