Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Relació amb les famílies

Relació amb les famílies

Des de l’escola bressol ens agrada promoure una bona relació amb les famílies basada en la comunicació. Per poder-ho aconseguir ens basem en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.

Ens agrada que es sentin partícips de l’estada dels seus fills a l’escola bressol, ja que això permet una continuïtat entre les coses que descobreixen a l’escola bressol i el que passa fora (a casa, al carrer …).

D’altra banda, organitzem diferents trobades amb les famílies que considerem importants, com són la reunió informativa d’inici de curs, en la qual es fa la presentació de l’escola; l’entrevista individual, en la que s’intercanvia informació sobre l’infant; la trobada d’adaptació, en la que les famílies expressen les seves vivències i les diferents festes que realitzem a l’escola tots junts, com són: El Nadal, El Carnaval, Sant Jordi i la Festa de Fi de Curs.

Festa de Nadal
Visita al gimnàs

Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació infantil de primer cicle. Aquest Consell està format per la directora de l’Escola Bressol, una representant de l’Ajuntament del municipi, una representant del personal educador, una representant de les famílies i una representant del personal d’administració i serveis.

Les competències i funcions són les mateixes que la normativa vigent assigna als consells dels centres escolars públics. El fet que prengui la rellevància que li pertoca, és pel fet que l’Escola Bressol creu que és necessari tenir un àmbit de relació establert on hi participen tots els grups que el formen.

Carta de compromís