Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Situació

Banyeres del Penedès és un municipi del Baix Penedès, situat al centre de la comarca. El terme municipal té una extensió de 12’14 km² i es troba a la depressió penedesenca, formada per les serralades Litoral i Prelitoral. El terreny és suament ondulat, amb una lleugera inclinació NE-SO. És drenat per la riera de Banyeres, de cabal irregular. A la part nord del terme, el torrent de Llorenç s’ajunta amb el de Banyeres.

Gran part del terme es troba damunt d’un aqüífer, la qual cosa fa que el municipi sigui ric en aigües subterrànies. D’aquest aqüífer se n’aprofiten també altres poblacions.
El poble es troba situat en un pujol, a 172 metres d’altitud. Dins el terme hi ha, a més, els nuclis de Saiforesde les Masies de Sant Miquel, dels Boscos i del Priorat de Banyeres. Actualment hi ha també una urbanització: Casa Roja.
Al terme també hi trobem diferents masies disseminades: La Garita Vella, el Mas Roig, el Corral d’en Beina, la Casa Murada, Can Canyís, etc.