Subvencions

Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2018

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha contractat un jove en pràctiques com auxiliar administratiu durant 6 mesos, del 29 d’octubre de 2018 al 28 d’abril de 2019, beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Aquesta contractació està subvencionada en 11.000 euros pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel FSE i pel Servicio Público de Empleo Estatal.

Subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018 (PAM Programa d’inversions)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 69.903 euros corresponent al programa d’inversions del PAM 2018. L’actuació que es subvenciona, en un 57,75%, és la següent: Substitució de les llumeneres de la Urbanització Priorat de Banyeres.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 5.055,60 euros per a manteniment de la xarxa d’aigua de consum humà (analítiques d’aigua, cloració i neteja i manteniment dels dipòsits de capçalera), actuacions realitzades durant l’any 2018.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbais i periurbans i recollida d’animals domèsties abandonats, convocatòria 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dos subvencions per import de 3.557,18 euros per a peridomèstics i 1.616,90 euros per a la gestió de plagues, actuacions realitzades durant l’any 2018.