Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments culturals d’interès ciutadà

Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments culturals d’interès ciutadà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 5.423,92 euros per a obres i adquisició de béns mobles per a diversos equipaments culturals, convocatòria 2015.

X