Calendari fiscal

CONCEPTEPERÍODECOBRAMENT
600 – Impost vehicles tracció mecànica128/03/24 – 31/05/24
560 – Taxa d’escombraries128/03/24 – 31/05/24
500 – IBI urbà126/04/24 – 28/06/24
501 – IBI rústica126/04/24 – 28/06/24
503 – IBI característiques especials128/06/24 – 30/08/24
733 – Ocupació de domini públic128/06/24 – 30/08/24
840 – Conservació cementiri128/06/24 – 30/08/24
010 – IAE130/07/24 – 30/09/24
560 – Taxa d’escombraries230/07/24 – 30/09/24
500 – IBI urbà230/08/24 – 31/10/24
CONCEPTECONSUMCOBRAMENT
800 – Subministrament aigua01/01/24 – 31/03/2426/04/24 – 28/06/24
800 – Subministrament aigua01/04/24 – 30/06/2430/07/24 – 30/09/24
800 – Subministrament aigua01/07/24 – 30/09/2431/10/24 – 31/12/24
800 – Subministrament aigua01/10/24 – 31/12/2431/01/25 – 31/03/25