Calendari fiscal

CONCEPTEPERÍODECOBRAMENT
600 – Impost vehicles tracció mecànica131/03/23 – 31/05/23
560 – Taxa d’escombraries131/03/23 – 31/05/23
500 – IBI urbà128/04/23 – 30/06/23
501 – IBI rústica128/04/23 – 30/06/23
503 – IBI característiques especials130/06/23 – 31/08/23
733 – Ocupació de domini públic130/06/23 – 31/08/23
840 – Conservació cementiri130/06/23 – 31/08/23
010 – IAE128/07/23 – 29/09/23
560 – Taxa d’escombraries228/07/23 – 29/09/23
500 – IBI urbà231/08/23 – 31/10/23
CONCEPTECONSUMCOBRAMENT
800 – Subministrament aigua01/01/23 – 31/03/2328/04/23 – 30/06/23
800 – Subministrament aigua01/04/23 – 30/06/2328/07/23 – 29/09/23
800 – Subministrament aigua01/07/23 – 30/09/2327/10/23 – 29/12/23
800 – Subministrament aigua01/10/23 – 31/12/2329/01/24 – 29/03/24