Calendari fiscal
Concepte Període Període cobrament
600 – Impost vehicles tracció mecànica 1 31/03/2017 – 31/05/2017
560 – Taxa d’escombraries 1 31/03/2017 – 31/05/2017
500 – IBI urbà 1 28/04/2017 – 30/06/2017
501 – IBI rústica 1 28/04/2017 – 30/06/2017
503 – IBI característiques especials 1 30/06/2017 – 31/08/2017
733 – Ocupació de domini públic 1 30/06/2017 – 31/08/2017
840 – Conservació cementiri 1 30/06/2017 – 31/08/2017
010 – IAE 1 28/07/2017 – 29/09/2017
560 – Taxa d’escombraries 2 28/07/2017 – 29/09/2017
500 – IBI urbà 2 31/08/2017 – 31/10/2017
Concepte Període consum Període cobrament
800 – Subministrament aigua 01/01/2017 – 31/03/2017 28/04/2017 – 30/06/2017
800 – Subministrament aigua 01/04/2017 – 30/06/2017 28/07/2017 – 30/09/2017
800 – Subministrament aigua 01/07/2017 – 30/09/2017 27/10/2017 – 30/12/2017
800 – Subministrament aigua 01/10/2017 – 31/12/2017 29/01/2018 – 31/03/2018
X