Calendari fiscal

CONCEPTEPERÍODECOBRAMENT
600 – Impost vehicles tracció mecànica131/03/22 – 31/05/22
560 – Taxa d’escombraries131/03/22 – 31/05/22
500 – IBI urbà129/04/22 – 30/06/22
501 – IBI rústica129/04/22 – 30/06/22
503 – IBI característiques especials130/06/22 – 31/08/22
733 – Ocupació de domini públic130/06/22 – 31/08/22
840 – Conservació cementiri130/06/22 – 31/08/22
010 – IAE129/07/22 – 30/09/22
560 – Taxa d’escombraries229/07/22 – 30/09/22
500 – IBI urbà231/08/22 – 31/10/22
CONCEPTECONSUMCOBRAMENT
800 – Subministrament aigua01/01/22 – 31/03/2224/04/22 – 30/06/22
800 – Subministrament aigua01/04/22 – 30/06/2229/07/22 – 30/09/22
800 – Subministrament aigua01/07/22 – 30/09/2228/10/22 – 30/12/22
800 – Subministrament aigua01/10/22 – 31/12/2231/01/23 – 31/03/23