Retribucions de càrrecs electes

Regidors/es amb dedicació parcial

 • Amadeu Benach i Miquel (alcalde): 23.232,01€ bruts (50% de dedicació) en 14 pagues + 1.858,56€ (4% de dedicació)
 • Joan Roig Sòria: 12.080,56€ bruts (26% de dedicació) en 14 pagues
 • Anna Jané Caralt: 12.080,56€ bruts (26% de dedicació) en 14 pagues
 • Sofia Sainz Sánchez: 12.080,65€ bruts (26% de dedicació) en 14 pagues
 • Cristóbal Joyanes González: 12.080,65€ bruts (26% de dedicació) en 14 pagues
 • Marc Majem Bofill: 12.080,65€ bruts (26% de dedicació) en 14 pagues

Regidors/es sense dedicació parcial

 • Sessió plenària: 150,00€
 • Sessió Junta de Govern Local: 200,00€
 • Comissió especial de comptes: 150,00€
 • Sessió Consell Rector Fundació Josep Cañas: 60,00€

Règim de dedicacions i retribucions

 • Parcial (50%): 23.232,01€
 • Parcial (26%): 12.080,65€
 • Parcial (20%): 9.292,80€
 • Parcial (4%): 1.858,56€

Retribucions grups municipals

 • Component fix: 30,00€ al mes
 • Component variable: 30,00€ al mes per regidor/a