Residus i deixalleries

Banyeres del Penedès aposta per una recollida selectiva diferenciada en sis fraccions amb un desplegament a tot el municipi de contenidors diferenciats per facilitar la gestió dels residus:

  • Contenidor groc: envasos, brics i llaunes
  • Contenidor verd: ampolles i pots de vidre sense tapa
  • Contenidor blau: paper i cartró separat i plegat
  • Contenidor marró: restes de menjar i altres materials compostables
  • Contenidor gris: rebuig

Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil s’apropa al municipi una vegada al mes per facilitar el reciclatge als veïns.

Recollida mobles i electrodomèstics

El servei de recollida de mobles i electrodomèstics està disponible tots els dijous de l’any.

Recollida de roba usada

Banyeres disposa de tres contenidors arreu del municipi destinats a la recollida de roba usada.

Recollida de fracció vegetal

La recollida de fracció vegetal o poda s’efectua porta a porta.

Deixalleria comarcal

La deixalleria comarcal s’ubica a Bellvei i permet fer una recollida selectiva d’aquells residus per als quals no hi ha un sistema de recollida al municipi.