Organització del govern

Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès estan composats per:

  • Ple municipal. El Ple municipal constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d’aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Està format per 11 regidors i regidores, que s’encarreguen de les funcions deliberants d’ordenació, programació i control.
  • L’alcalde. L’alcalde presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació, que convoca i presideix les sessions del Ple municipal i de la Junta de Govern. És el màxim responsable de la direcció el govern, del nomenament dels tinents d’alcalde i regidors i regidores del govern, i de l’execució de l’administració municipal.
  • Junta de govern local. És un òrgan de govern amb atribucions d’assessorament i assitència a l’Alcalde en les seves funcions de govern, i d’exercici de les que li siguin delegades pel mateix Alcalde o pel Ple.

Al Portal de Transparència trobareu més informació sobre l’organització política.

Ple municipal

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d’aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals.

Equip de govern

L’equip de govern per al mandat 2023-2027 està format per 5 regidors del BNY i 1 de BEC, amb l’alcalde Amadeu Benach i Miquel al capdavant.

Junta de govern local

La Junta de govern local és un òrgan de govern amb atribucions d’assessorament i assistència a l’alcalde en les seves funcions de govern.

Grups municipals

Contactes amb els grups municipals amb representació política a l’Ajuntament.