Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular (any 2019)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dues subvencions per a les següents actuacions:

  • Projecte “Museu al carrer” amb la reproducció de l’escultura Nu de nen d’en Josep Cañas, subvenció per import de 4.083,20 euros
  • XXIX Trobada Internacional de Harley Davidson, subvenció per import de 3.750,00 euros

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 5.146,20€ per al manteniment de la xarxa d’aigua de consum humà (analítiques d’aigua, cloració i neteja i manteniment dels dipòsits de capçalera). Actuacions realitzades durant l’any 2019.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública i gestió de plagues urbanes

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dues subvencions per import de 3.801,19€ per a peridomèstics i 1.365,47€ per a la gestió
de plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, mosquit tigre i mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats i la vespa asiàtica. Actuacions realitzades durant l’any 2019.

Subvenció PEXI 2017 de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès realitza l’obra de substitució de l’enllumenat públic de la urbanització Priorat de Banyeres per un import total de 85.211,27 euros, finançada parcialment per la Diputació de Tarragona per un import de 23.760,00 euros corresponent al programa de subvencions PEXI 2017: Programa específic d’obres per a  la millora de xarxes bàsiques municipals.