Subvenció de la Diputació de Tarragona per la neteja viària i subministrament elèctric del municipi

suportdiputacioLa Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per import de 311.889,43 euros en el marc del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, programa de despeses corrents. Les actuacions que se subvencionen són la neteja viària del municipi i subministraments d’energia elèctrica.

La formulació i convocatòria d’aquest pla s’ha aprovat conjuntament amb el PUOSC 2013-2016, al que s’han incorporat com a programa específic. La subvenció es distribuirà proporcionalment per a cada anualitat, corresponent la quantitat de 77.972,36 euros a cada any.