Subvenció de la Diputació de Tarragona per reposició de cablejat al camp de futbol municipal

Subvenció de la Diputació de Tarragona per reposició de cablejat al camp de futbol municipal

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 2.185,26€ corresponent al 70% de la despesa de reposició de cablejat al camp de futbol municipal arrel del robatori que va tenir lloc al mes d’octubre de 2014.

X