Subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar interessos de préstecs concertats per ajuntaments

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 1.968,95 € per finançar interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals acreditats en l’anualitat 2018.