Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès paralitza el cobrament de les quotes de l’escola bressol i cursos

Com a conseqüència de la crisis sanitària provocada pel coronavirus Covid-19, i de la declaració de l’Estat d’Alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va decretar el tancament de totes les instal·lacions municipals on es prestaven serveis educatius, esportius, culturals i d’oci, així com la suspensió en la prestació d’aquests serveis. Per aquest motiu, i atès que és impossible que els usuaris se’n puguin beneficiar, l’Ajuntament no cobrarà la taxa o preu públic per la prestació d’aquests serveis mentrestant no es prestin amb normalitat.

Els serveis afectats serien l’escola bressol municipal i els cursos que s’imparteixen als diferents centres cívics.

En breu en contactarà amb els usuaris d’aquests serveis per donar més informació sobre el cobrament del rebut del mes de març, per tal d’aplicar la corresponent reducció en proporció als dies de prestació efectiva del servei.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general.

Banyeres del Penedès, a la data de la signatura.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde