Banyeres del Penedès té un problema molt greu amb l’incivisme

L’incivisme d’algunes persones està fent que l’Ajuntament es plantegi noves mesures i més dràstiques que pagarem tots i totes per culpa d’uns pocs.
Aquest incivisme no només ens dóna mala imatge a tot el nostre municipi sinó que a més, ens castiga molt econòmicament amb molts diners que podríem destinar a altres inversions, com obres, temes socials, entre d’altres en pro de tota la ciutadania.
Fa menys d’un any que Banyeres ha aconseguit tenir unes molt bones xifres de reciclatge i civisme en totes les illetes de contenidors i zones de poda. Però ara, ens estem trobant en diverses zones que l’incivisme i el mal comportament d’algunes famílies, la poca cultura i la manca de respecte cap a la resta i el seu municipi, farà que hàgim de començar a prendre mesures dràstiques.