Reconstrucció de l’arcada del Priorat de Banyeres

S’ha finalitzat la reconstrucció de l’arcada de l’entrada del Priorat de Banyeres, la qual va ser derruïda a causa de les fortes ventades del temporal «Glòria» el gener del 2020.

La reconstrucció l’ha portat a terme una empresa especialitzada en la restauració de béns culturals, A&M Patrimoni SCP, i el preu del contracte ha estat de 7.250,00 euros més 1.522,50 euros d’IVA. L’obra s’ha finançat parcialment amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, per import de 7.931,55 euros, atorgada en el marc d’actuacions subvencionades de caràcter excepcional, convocatòria de l’any 2020.