Nova campanya del Programa de Detecció precoç de Càncer de Còlon i Recte

A partir del mes d’abril d’enguany, les FARMÀCIES del CAMP DE TARRAGONA comencen a participar en el programa de cribratge de càncer de còlon i recte.

La xarxa de farmàcies, per la seva capil·laritat, proximitat i professionalitat ha demostrat reiteradament tenir un paper molt important en aquests tipus de fites, com ha quedat palès darrerament amb l’exitós programa TAR. Amb aquest nou projecte es reforça de nou la inclusió de la farmàcia com a peça clau dins del nostre sistema sanitari.

Aquest mes les farmàcies del Baix Penedès Interior, entre elles la Farmàcia Banyeres, s’incorporen al Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PPCCR). Per participar en el programa s’ha de rebre prèviament la carta del Departament de Salut.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE (PDPCCR)?

Es tracta d’un servei per la detecció precoç del càncer de còlon i recte mitjançant la cerca de sang oculta en femta. Les farmàcies participem donant consell farmacèutic per la prevenció del càncer de còlon i recte, resolent consultes i dubtes, detectant criteris d’exclusió, facilitant els kits per prendre la mostra, donant informació sobre la presa de mostra, verificant les dades de l’usuari, recollint les mostres i enviant-les al laboratori d’anàlisi.

QUIN OBJECTIU TÉ?

Diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte com més aviat millor per augmentar possibilitats de curació, així com incrementar la participació de la població diana del programa. El cribratge permet detectar lesions precanceroses i intervenir en les fases primerenques evitant la seva evolució a estadis més avançats on la taxa de supervivència és inferior i la mortalitat més elevada.

COM FUNCIONA?

El cribratge s’organitza en rondes de 2 anys i es convida a participar tota la població sana i asimptomàtica entre 50 i 69 anys. Des de les oficines tècniques de cribratge del territori, s’envia una carta convidant a participar la població que compleix els criteris d’inclusió al programa. Per poder fer la prova, s’ha d’anar a la farmàcia a buscar el kit del programa. Un cop s’ha recollit a casa la mostra, es retorna el kit a la farmàcia, que s’encarrega d’enviar-la al laboratori de referència per la seva anàlisi. Es tracta d’una prova gratuïta per l’usuari, ja que es tracta d’un servei concertat amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Si tens entre 50 i 69 anys, participa!