Subvenció de la Diputació de Tarragona per disposició de romanents d’adjudicació i/o execució (Pla d’Acció Municipal 2018, programa d’inversions)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una subvenció per import de 12.712,29 € per la substitució de llumeneres als nuclis de les Masies de Sant i Miquel i Saifores, actuacions realitzades en el programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018.