L’Ajuntament, a través d’una prova pilot, redueix els excrements de les orenetes

Instal·lació de lleixes que acumulen la majoria d’excrements que produeixin les orenetes cuablanca

Durant el mes de març de 2022 des de la Regidoria de Medi Ambient es va elaborar un projecte pilot per reduir els excrements de les orenetes cuablanca a l’època de nidificació a les façanes i voreres tot conservant l’espècie protegida i els seus nius. A més, és una espècie insectivora, que per tant actua com a insecticida natural depredant mosquits i mosques.

Aquest projecte es va basar a col·locar a tretze nius, que es troben a les façanes de dos propietaris del municipi amb l’autorització prèvia de les mateixes, unes lleixes de xapa d’acer inoxidable sota els nius d’oreneta cuablanca, amb l’objectiu que la majoria d’excrements es dipositessin, i un cop sec poguessin caure a terra sense tacar.

Durant els mesos d’estança de les orenetes (març – agost) s’ha observat amb èxit que les lleixes han fet el seu servei, retenint la majoria d’excrements, que han caigut un cop secs amb l’ajuda de l’aire.

Cal remarcar que les lleixes no han provocat molèsties ni desperfectes a les façanes; i que les orenetes han fet un ús normal dels nius.

Els bons resultats de l’actuació desenvolupada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, fa que de cara l’any vinent es plantegi l’ampliació a més punts del municipi i es col·loquin un major nombre de lleixes en col·laboració amb la ciutadania.