El Ministeri treu les bandes rugoses de l’autopista a petició de l’Ajuntament de Banyeres

Del 19 al 27 de desembre el Ministerio de Transporte, Movilidad i Agenda Urbana va eliminar les bandes rugoses centrals situades a l’AP7, al seu tram per la localitat de Banyeres del Penedès que havien provocat les queixes del veïnat pel soroll.

Des de l’Ajuntament de Banyeres, en resposta a les demandes de veïns i veïnes es va reclamar al Ministerio una solució per corregir les molèsties que generava el soroll del pas dels cotxes sobre les rugositats emetent un soroll molt elevat que dificultava el descans.

El Ministerio va comunicar a l’Ajuntament que després de l’estudi acústic pertinent permetia la retirada de les bandes sonores i que restarien simplement pintades al paviment les línies divisòries, si bé sense ressalts, per tal de disminuir el soroll que afecta veïns i veïnes.

Les queixes per les molèsties a causa del soroll de les bandes rugoses s’havien incrementat en els darrers temps i l’Ajuntament fent ressò del malestar dels veïns va entrar una queixa al Ministeri.

En aquesta ocasió, com moltes altres vegades, des de l’Ajuntament s’ha donat veu als veïns i veïnes per tal d’amplificar les seves queixes des de la institució local i poder aconseguir una millor i més ràpida solució.