Exposició al públic del cens electoral de les eleccions locals del 28 de maig del 2023


En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 80, de data 4 d’abril de 2023, s’ha publicat el Reial Decret 207/2023, de 3 d’abril, pel qual es convoquen les eleccions locals a celebrar el proper 28 de maig de 2023.
De conformitat amb l’article 39.2, en relació amb el 55, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, els ajuntaments estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents del seu municipi durant un termini de vuit dies, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria d’eleccions.
La consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb identificació prèvia de l’interessat/-a, o presencialment a les oficines municipals en horari de dilluns a divendres 9h a 14h i el dijous de 17h a 19.30h.
L’exposició al públic del Cens Electoral, per consulta i rectificació en període electoral, és del 10 d’abril de 2023 al 17 d’abril de 2023, ambdós inclosos.