Vot per correu a les eleccions municipals 2023

El 4 d’abril el Govern espanyol ha publicat al BOE el decret de convocatòria de les eleccions municipals 2023, signat el dia anterior. Des d’aleshores i fins al 18 de maig es podrà fer el tràmit de sol.licitar el vot per correu. L’Oficina del Cens Electoral enviarà el sobre amb la butlleta fins al dia 21 de maig. La data límit per portar la documentació amb el vot a Correus serà el 24 de maig, quatre dies abans de les eleccions.

Més informació AQUÍ