Preinscripció i matrícula a l’Escola Bressol municipal

Les preinscripcions i matrícules pel curs 2023-2024 es faran via telemàtica al correu electrònic escolabressol@banyeres.altanet.org adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible o al web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès https://www.banyeresdelpenedes.cat/informacio/escola-bressol/ i la documentació següent:

Preinscripció

  • Model de sol·licitud de preinscripció.
  • Llibre de família (només la pàgina on està inscrit l’infant).
  • Document nacional d’identitat (DNI) del pare i la mare sol·licitant.
  • Targeta sanitària de l’infant.

Matriculació

  • Model de sol·licitud de matrícula.
  • Número de compte bancari.
  • Carnet de vacunes.
  • Resguard bancari de la quota de material anual de 60€.

La sol·licitud de preinscripció i matrícula es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, on s’adjuntaran la sol·licitud i la documentació acreditativa.

L’Escola Bressol ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Per les famílies que no puguin fer-ho telemàticament s’assignarà una cita prèvia per l’accés al centre trucant al telèfon 977 670 995 / 608 388 203.

Calendari

  • Preinscripció: del 8 al 19 de maig (ambdós inclosos).
  • Matrícules: del 6 al 16 de juny de 2022.

Per tant, la sol·licitud de preinscripció i matrícula es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, on s’adjuntaran la sol·licitud i la documentació acreditativa.

L’Escola Bressol ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.