El 28 de maig estan cridats a les urnes de Banyeres del Penedès 2.505 ciutadans

El 28 de maig estan cridats a les urnes de Banyeres del Penedès 2.505 ciutadans

El poble de Banyeres del Penedès comptarà amb 2 col·legis electorals situats a l’Escola Mare de Déu del Priorat, a Banyeres i el Centre Cívic Joan Català, al Priorat.

Les properes eleccions municipals se celebren el diumenge 28 de maig i a Banyeres del Penedès estan convocats a exercir el seu dret a vot 2.505 ciutadans. La targeta censal indica a cada ciutadà on ha d’anar a votar, però en el mapa adjunt trobareu més informació segons el punt de residència.

La cita amb les urnes per decidir els càrrecs electes que han de governar el poble el pròxim mandat, 28 de maig, estarà obert des de les 9 fins a les 20 hores.

Durant la jornada electoral, es podran seguir les dades de participació i l’escrutini final per tots els canals de l’Ajuntament de Banyeres (web, xarxes socials i ebando).

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA ELECTORAL

La votació s’inicia a les 09.00 hores i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores. Tot i això, si després que el president o presidenta anunciï el final de la votació a les 20.00 hores hi ha votants en el local electoral o en l’accés al local que no han votat encara, el president o presidenta permetrà que votin.

Els votants han d’acostar-se a la mesa un per un, després d’haver passat, si ho volen, per la cabina electoral.

Cada elector o electora ha de dir el seu nom i cognoms al president o presidenta. La identificació del votant davant la mesa es fa mitjançant un dels següents documents:

  • DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia)
  • carnet de conduir (amb fotografia)
  • passaport (amb fotografia).

S’accepta la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals. No s’admeten fotocòpies.

Els vocals i els interventors o interventores han de comprovar que l’elector o electora figura en la llista del cens per a aquella mesa de votació. L’elector o electora lliura de la seva pròpia mà al president o presidenta el sobre de votació tancat. El president o presidenta, sense ocultar el sobre en cap moment, ha de dir el nom de l’elector o electora en veu alta, i, afegint “Vota”, ha de retornar el sobre a l’elector o electora per tal que l’introdueixi a l’urna corresponent. Un membre de la mesa, i els interventors  o interventores que ho desitgin, ha d’anotar el nom i cognoms de l’elector o electora en la llista numerada de votants

Els accessos al local han de romandre completament lliures i accessibles per a les persones que tenen dret a entrar-hi. Només tenen dret a entrar en el col·legi electoral, a més dels electors o electores:

  • els representants de les candidatures
  • els candidats o candidates
  • els apoderats o apoderades i els interventors o interventores