Pràctica professional: tècnic en enginyeria civil o tècnic en arquitectura

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va sol·licitar la subvenció destinada a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC – Foment Pràctiques). Atesa la resolució del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, es preveu realitzar la contractació d’una persona jove (número màxim de contractacions atorgades) en pràctiques remunerades, durant dotze mesos i a jornada completa (37,5 hores/setmanals) per a l’Àrea dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Requisits per a poder participar en la selecció:

  • Ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys 
  • Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de      Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO)
  • Tenir la capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura. 
  • Estar registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició         de beneficiari. 
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari. 

L’Ajuntament oferta la següent plaça:

1 tècnic en enginyeria civil o tècnic en arquitectura (12 mesos)

Titulació requerida: Grau en Enginyeria Civil o Grau en Arquitectura

Les persones joves interessades en aquesta oferta hauran de tenir presents els requisits i el perfil a contractar. És necessari enviar un correu electrònic amb el currículum vitae a centrecivic@banyeresdelpenedes.cat com a data límit el dia 2 de febrer de 2024.